‘Met elkaar’ is één van de kernwaarden van MCB. Deze waarde kreeg in 2020 een hele nieuwe betekenis.
Met elkaar in contact blijven en samenwerken zijn nu belangrijker dan ooit.

Vanwege de bijzondere omstandigheden pakken we het dit jaar anders aan: MCB schenkt het volledige budget voor kerstgeschenken aan goede doelen. De verdeling bepalen we met elkaar. Met dit initiatief willen we samen met u een steentje bijdragen in deze ongewone tijd.

MCB schenkt een bedrag aan onderstaande goede doelen. Laat ons weten welk goede doel uw voorkeur heeft door via het formulier te stemmen. In januari 2021 worden de donaties bekend gemaakt.

Bedankt voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar in ons hebt gehad. Voor nu wensen wij u prettige feestdagen en alle goeds voor 2021. We hopen ook in het nieuwe jaar weer fijn met u te mogen samenwerken.

 

Geachte relatie,

 Stemmen is op dit moment niet meer mogelijk. Binnenkort maken we de uitslag bekend op deze pagina.

 

Goede doelen


Rode Kruis
Hulp aan mensen in nood, daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg door hulp aan mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen. Het Rode Kruis biedt ook voedselhulp aan duizenden mensen in Nederland. Bijvoorbeeld aan mensen die geen inkomen meer hebben door de coronacrisis en daardoor geen fatsoenlijke maaltijd meer kunnen betalen.
Meer informatie: www.rodekruis.nl

Leger des Heils
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Daarnaast zoekt het Leger des Heils naar zingeving en antwoord op levensvragen. Het Leger des Heils zamelt ook al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. De opbrengsten hiervan gaan naar de diverse projecten. Er wordt – ook ten tijde van de coronacrisis – alles op alles gezet om mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, te ondersteunen.
Meer informatie: www.legerdesheils.nl

 

 

 

 

Voedselbanken
Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. De voedselbanken doen er alles aan om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben.
Meer informatie: www.voedselbankennederland.nl

 

 

 

 

Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Het ouderenfonds stimuleert ouderen om bewust sociaal actief te blijven. Zo blijven ze verbonden met anderen en kunnen ze van betekenis zijn. Het Nationaal Ouderenfonds richt zich op drie pijlers: stimuleren van actief ouder worden, inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid.
Voor meer informatie: www.ouderenfonds.nl

 

 

 

Wensambulance Brabant
Er zijn nog teveel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben afgesloten. Zo ontstond het idee om een stichting op te richten die terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek vervoert en begeleidt. Vanwege de coronacrisis wordt afscheid nemen bemoeilijkt. Wensambulance Brabant draagt ook nu haar steentje bij aan een zo waardig mogelijk afscheid.
Voor meer informatie: www.wensambulancebrabant.nl