Hoe worden we vitaler? Zeg het maar!

In het belang van iedereen individueel en van het bedrijf als geheel werkt MCB aan een beleid om de vitaliteit van medewerkers te bevorderen.